Сипаттамасы

Пәннің құрылымы мен мазмұны

Модуль (бөлім):  1-модуль. Тілдік нормалар деңгейінде редакциялау
Сабақ тақырыптарының (оқу жұмысының) атауы:  1-тақырып. Түзету түрлері туралы ұғым. Мәтіндерді түрлендіру. Аударма мәтініндегі жұмыс кезеңдері, әртүрлі мәтіндерді салыстыру. Аударма мәтінін стилистикалық талдау және әдеби редакциялау алгоритмі
Көлемі, с.: 2

Модуль (бөлім):  1-модуль. Тілдік нормалар деңгейінде редакциялау
Сабақ тақырыптарының (оқу жұмысының) атауы:  2-тақырып. Аударма мәтініндегі нақты/мағыналық және логикалық қателердің түрлері және оларды түзету тәсілдері
Көлемі, с.: 2
Ағымдағы бақылау нысандары (бағалау құралының атауы): Терминологиялық диктант

Модуль (бөлім):  2-модуль. Тілдік нормалар деңгейінде редакциялау
Сабақ тақырыптарының (оқу жұмысының) атауы:  1-тақырып. Аударма мәтінінің сәйкестігін бақылау және түзетулер енгізу. Прагматикалық пен  и интенционалдық бақылау және аударма мәтінін түзетудің мүмкін жолдары
Көлемі, с.: 2
Ағымдағы бақылау нысандары (бағалау құралының атауы): Көп деңгейлі тапсырмалар

Модуль (бөлім):  2-модуль. Аударма нормалары деңгейінде редакциялау
Сабақ тақырыптарының (оқу жұмысының) атауы:  2-тақырып. Ақпаратты қалдырып кетуін бақылау және түзетулер енгізу. Коннотаттық және  рансформациялық бақылау және аударма мәтініндегі кемшіліктерді түзету
Көлемі, с.: 2
Ағымдағы бақылау нысандары (бағалау құралының атауы): Сұхбаттасу

Соңында аудармашының біліктілігін арттыру курстарынан өткені туралы Сертификат беріледі.

Казахстанская Академия Перевода - логотип 2

Оқытушылар

Анна Николаевна Малявина педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Аударма теориясы және практикасы кафедрасының доценті, Тольятти мемлекеттік жазбаша аудармашы университеті (орыс–неміс), редактор, tranSlatoriUm студенттік аударма бюросының жетекшісі, Ресей Аудармашылар одағының басқарма мүшесі. Еңбек өтілі 10 жыл.

Тіл

EN-RU

Курс өткізетін күн

ай сайын

Курс ұзақтығы

20 академиялық сағат

Құны

бір адамға 35 000 тг.

Неліктен дәл бізді таңдайды

Білікті оқытушылар
Заманауи оқыту бағдарламалары және технологиялары
Қашықтықтан онлайн оқыту
Сертификат алу
Икемді оқыту кестесі
Курсқа жазылу

Өтінім қалдырыңыз, біз жақын арада Сізбен хабарласамыз